Espo process ziemeļrietumu maršrutam Dānijā

Ņemot vērā 2018. gada 1. janvārī veiktos grozījumus Likumā par kontinentālo šelfu un to, ka Dānijas Ārlietu ministrija kopš tā laika vēl nebija pieņēmusi lēmumu par savu ieteikumu, Nord Stream 2nolēma izpētīt alternatīvus maršruta variantus ārpus Dānijas teritoriālajiem ūdeņiem.

2018. gada 10. augustā Nord Stream 2iesniedza atbildīgajām Dānijas iestādēm būvniecības pieteikumu un ietekmes uz vidi novērtējumu (IVN) alternatīvam maršruta variantam ziemeļrietumos no Bornholmas. Pieteikumu un IVN var lejupielādēt šeit

Saskaņā ar Espo konvenciju Dānija kā izcelsmes valsts visām ietekmētajām valstīm iesniedza attiecīgos dokumentus, lai varētu nodrošināt sabiedrisko apspriešanu ar valsts un privātā sektora līdzdalību. Šis konsultāciju posms ir plānots no 2018. gada oktobra līdz decembrim, saskaņā ar valstī noteiktajām normatīvo aktu prasībām. Sabiedrisko apspriešanu rezultātā Dānija kā izcelsmes valsts no ietekmētajām valstīm saņems komentārus un ņems tos vērā, pieņemot galīgo lēmumu par atļauju piešķiršanu.

Sabiedrības līdzdalība

Ikviens interesents visās ietekmētajās valstīs ir aicinātas iesniegt komentārus par ziemeļrietumu maršrutam sagatavotajiem dokumentiem. Komentāri ir jāiesniedz ietekmētās valsts atbildīgajai valsts institūcijai. Katrā ietekmētajā valstī atbildīgā valsts iestāde, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, organizēs sabiedrisko apspriešanu.

Atļauju pieteikumu kopsavilkumu, IVN netehnisko kopsavilkumu, nodaļu par pārrobežu ietekmi un atļaujas projektu var lejupielādēt deviņās Baltijas jūru ietverošo valstu valodās un angļu valodā Dānijas Enerģētikas aģentūras mājaslapā.

Atpakaļ uz starptautisko konsultēšanās procesu