Danijos Šiaurės-Vakarų trasos Espo procesas

2018 m. sausio 1 d. Danija pakeitė Kontinentinio šelfo įstatymą ir nuo to laiko šalies Užsienio reikalų ministerija nepaskelbė rekomendacijos dėl prašymo išduoti leidimą tiesti dujotiekį, todėl „Nord Stream 2“ nusprendė išnagrinėti alternatyvius dujotiekio trasos variantus, kurie nekirstų Danijos teritorinių vandenų.

2018 m. rugpjūčio 10 d. „Nord Stream 2“ pateikė Danijos atsakingoms institucijoms prašymą išduoti leidimą tiesti dujotiekį trasa į Šiaurės-Vakarus nuo Bornholmo. Kartu buvo pateikta šios trasos poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaita. Prašymą išduoti leidimą ir PAV ataskaitą galima atsisiųsti čia

Pagal Espo konvenciją, Danija, kaip poveikį sukelianti šalis, pateikė reikiamus dokumentus visoms poveikį patiriančioms šalims, kad jų atsakingos institucijos ir visuomenė galėtų apsvarstyti projektą. Šis konsultacijų etapas, remiantis nacionaliniais teisės aktų reikalavimais, yra suplanuotas 2018 m. spalio, lapkričio ir gruodžio mėnesiais. Po svarstymo Danija, kaip poveikį sukelianti šalis, gaus poveikį patiriančių šalių pastabas ir išnagrinės jas prieš priimdama galutinį sprendimą dėl leidimo projektui išdavimo.

Visuomenės dalyvavimas

Visų poveikį patiriančių šalių suinteresuotieji asmenys kviečiami teikti savo pastabas dėl Šiaurės-Vakarų trasos projekto dokumentų. Pastabas reikia adresuoti poveikį patiriančios šalies atsakingai institucijai. Kiekvienos poveikį patiriančios šalies atsakinga institucija organizuos visuomenės svarstymus pagal šalies teisės aktų nuostatus.

Prašymo išduoti leidimą santrauka, PAV netechninio pobūdžio santrauka, tarptautinio poveikio skyrius ir leidimo projektas yra paruošti atsisiųsti devyniomis Baltijos jūros šalių kalbomis Danijos energetikos agentūros svetainėje

Atgal į Tarptautinį konsultacijų procesą