We use cookies to continually optimise our website. By continuing to use this website, you agree to the use of cookies. For more information, please see our Privacy Policy. OK

YVA-asiakirjat Suomessa

Suomen YVA-selostus, sen liitekartasto ja tiivistelmä luovutettiin yhteysviranomaiselle 3.4.2017. YVA-selostuksen on laatinut ympäristökonsultti Ramboll, ja se pohjautuu YVA-ohjelmaan sekä yhteysviranomaisen, Uudenmaan ELY-keskuksen, siitä antamaan lausuntoon. Yhteysviranomainen on asetti YVA-asiakirjat julkisesti nähtäville kahdeksi kuukaudeksi, 7.4.–5.6.2017.

Nähtävillä olon aikana viranomaisilla oli mahdollisuus antaa lausuntonsa ja yleisöllä esittää mielipiteensä YVA-selostuksesta.

YVA-menettelyssä tarkoituksena on arvioida hankkeen ympäristövaikutukset, varmistetaan että ne huomioidaan hankkeen suunnittelussa ja päätöksentekovaiheissa, ja mahdollistaa yleisön osallistumisen prosessiin.

Yleisötilaisuuksia pidettiin seuraavasti:

  • Kotka: keskiviikko 3.5.2017
  • Helsinki: tiistai 9.5.2017
  • Hanko: keskiviikko 10.5.2017

YVA-asiakirjat Suomessa

YVA-selostus, Suomi (10 MB)
YVA-selostus käsittää hankkeen toimintojen kuvauksen Suomen talousvyöhykkeellä, sen tekniset ratkaisut, ympäristövaikutusten arvioinnin sekä mahdollisten haitallisten vaikutusten lieventämiskeinot.

Tiivistelmä ympäristövaikutusten arvioinnista, Suomi (9,2 MB)
Tiivistelmä tarjoaa perustiedot hankkeesta ja katsauksen ympäristövaikutusten arvioinnin tuloksiin.

Liitteet YVA-selostukseen
Liitteet ovat ladattavissa yhteysviranomaisen verkkosivulta.

Linkki YVA-kartastoon (Atlas), Suomi (8,6 MB)
Reittikartat ja nykytilaa kuvaavat kartat Nord Stream 2:n hankealueelta Suomen talousvyöhykkeellä.

Linkki YVA-yhteysviranomaisen verkkosivuille (suomeksi)
YVA-yhteysviranomaisen viralliset verkkosivut koskien Nord Stream 2 -hanketta.