Godkendt dansk rute strækker sig sydøst for Bornholm

Tilladelsesprocedure

På grund af en ændring af lov om kontinentalsoklen (1. januar 2018) besluttede Nord Stream 2 AG at undersøge alternative ruter uden for dansk territorialfarvand.

En mulig alternativ rute blev identificeret nordvest for Bornholm og en ansøgning om tilladelse blev indgivet i august 2018. Danmark og Polen løste siden en langvarig grænsekonflikt over et område, der ligger sydøst for Bornholm, hvilket gør det tilgængeligt for Nord Stream 2 og andre infrastrukturprojekter. En anlægsansøgning sammen med en vurdering af påvirkningerne på miljøet (VVM) for en alternativ rute sydøst for Bornholm blev således indgivet den 15. april 2019.

Den offentlig høringsfase koordineret af Energistyrelsen løb frem til den 17. juli 2019. Den offentlige høring, der blev afholdt i Rønne i juni 2019, viste, at der ikke er nogen væsentlige miljømæssige eller tekniske problemer forbundet med denne rute. I løbet af denne periode havde danske myndigheder, borgere og andre interessenter, herunder internationale interessenter, mulighed for at udtale sig om VVM-dokumentationen.

Nord Stream 2 har modtaget alle de høringssvar, der afgives af nationale og internationale interessenter og vil besvare disse i løbet af sommaren. Hvis svarene er tilfredsstillende, er ansøgningen klar til Energistyrelsens afgørelse.

Energistyrelsen har den 30 oktober 2019, givet Nord Stream 2 byggetilladelse til den sydøstlige rute. Den godkendte rute strækker sig 147 kilometer gennem den danske eksklusive økonomisk zone (EEZ).

We use cookies to continually optimise our website. By continuing to use this website, you agree to the use of cookies. For more information, please see our Privacy Policy. OK