Den nordvestlige rute

Tilladelsesprocedure

På grund af ændringen af lov om kontinentalsoklen, der trådte i kraft 1. januar 2018, besluttede Nord Stream 2 AG at undersøge alternative ruter uden for dansk territorialfarvand.

Den 10. august 2018 indgav Nord Stream 2 en ansøgning om etablering af en alternativ rute nordvest for Bornholm sammen med en miljøvurdering (VVM) af denne rute. Den offentlige høring løb fra oktober til december 2018. I løbet af denne periode havde de danske myndigheder, borgere og andre interessenter, herunder internationale interessenter, mulighed for at udtale sig om VVM-dokumentationen.

Ved afslutningen på den offentlige høring modtog Nord Stream 2 alle høringssvar, der var givet af nationale og internationale interessenter og har besvaret disse. Ansøgningen er derfor nu klar til Energistyrelsens afgørelse.

We use cookies to continually optimise our website. By continuing to use this website, you agree to the use of cookies. For more information, please see our Privacy Policy. OK