Basisruten

Tilladelsesprocedure

Den første ansøgning om etablering af rørledningsanlægget i dansk territorialfarvand blev indgivet sammen med en VVM-redegørelse og Espoo-rapporten den 3. april 2017. Den mulige påvirkning, som etableringen af Nord Stream 2 vil have på landene omkring Østersøen, blev præsenteret i en Espoo-rapport. Denne ansøgning gennemgik hele den danske ansøgningsprocedure, herunder en to måneders national og international offentlig høringsproces i 2017.

Da den danske regering ikke gav nogen indikation på, at den havde truffet en afgørelse om denne rute efter mere end to år efter indgivelsen, trak Nord Stream 2 denne ansøgning tilbage i juni 2019. Nord Stream 2’s fokus ligger nu på ansøgningen om to alternative ruter (den nordvestlige rute og den sydøstlige rute) uden for dansk territorialfarvand. Disse to ruter ligger udelukkende i den danske økonomiske zone (EEZ), der er underlagt international ret (UNCLOS). Ansøgningsprocessen håndteres derfor at Energistyrelsen og kræver ikke regeringens samtykke.

We use cookies to continually optimise our website. By continuing to use this website, you agree to the use of cookies. For more information, please see our Privacy Policy. OK